گروه كامپيوتر-دانشگاه آزاد دورود

لینک کتاب جاوا

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۸ساعت 11:55  توسط گروه كامپيوتر 

 

پس ازپايان دوره كارآموزي، گزارشي به صورت زير، بايد تهيه وارائه شود:

‌أ.       معرفی محل کار آموزی و فعاليت های عمده آن

‌ب.  معرفی بخش ياقسمتی که کارآموزی درآن صورت می گيرد.

براي مثال اگرمحل كارآموزي،  يک مرکز کامپيوتر در سازماني  باشد، معرفی بايد شامل مواردزير باشد:

1)    تاريخچه ايجاد مرکز

2)    امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

3)    نيروی انسانی

4)    ساير اطلاعات محيطی

5)    طرح های انجام شده و در دست اجرا

 

‌ج.   معرفی بستر فنی کارآموزی 

                     سيستم يا پروژه ای که کارآموزی در آن انجام گرفته است و اهداف ، وظايف و محدوديت ها بايد توضيح داده شود.

‌د.      معرفی موضوع کارآموزی و جايگاه آن در پروژه کلی

‌ه.      معرفی نيروی انسانی مجری موضوع کارآموزی و بيان وظيفه کارآموز در بين آن ها

‌و.      مراحل مختلف انجام کارآموزی

فرض کنيد کارآموزی در حوزه طراحی انجام شده باشد ، قسمت های مختلف کارآموزی شامل موارد زير خواهد بود :

1)    تعريف مسئله

2)    بررسی راه های مختلف طراحی

3)     انتخاب طراحی بهينه

4)    تشريح طراحی

5)    طراحی مدل های لازم وشرح و ارتباط آن ها  

6)    نوشتن الگوريتم های هر مدل

7)    نوشتن جزئيات مربوط به برنامه سازی

8)    برنامه سازی مدل ها و بيان نتايج حاصل

9)    تنظيم مستندات کار

10)ارزيابی کار انجام شده

‌ز.      نتيجه گيری کلی از کارآموزی و پيشنهاد برای ادامه

‌ح.   مراجع

‌ط.   ضمائم

 

اندازه ونوع فونت(قلم) بكاررفته درگزارش كارآموزي،  بايدبصورت زيرباشد:

اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

18

نازنين پررنگ

عنوان كارآموزي ياپروژه

16

نازنين

نام دانشجو وسايرمشخصات

10

نازنين

زيرنويس ها

11

نازنين پررنگ

عناوين شكل‌ها و جدول‌ها

11

نازنين

متن شكل‌ها و جدول‌ها

11

نازنين

مراجع

12

نازنين

متن گزارش

 

حداقل تعدادصفحات گزارش كارآموزي،  30 صفحه مي باشد.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 18:35  توسط گروه كامپيوتر 

کارآموزی

آقای جودکی

1

860757437

شاهوردی حسین

Ch1.

Sec1.1 – sec1.4

 

2

860757418

شرفی چکان وحید

Ch1.

Sec1.5 – sec1.9

 

3

8591319198

صالحی زاده عاطفه

Ch2.

Sec2.1 – sec2.3

 

4

8591319191

شیخ نسرین

Ch2.

Sec2.4 – sec2.6

 

5

8591318542

سیاهپور حدیث

Ch3.

Sec3.1 – sec3.6

 

6

8591318667

شفیعی مسعود

Ch4.

Sec4.1 – sec 4.4

 


 

 

خانم تاتی

1

860757398

اصغری مریم

Ch4.

Sec4.5  -sec4.6

 

2

8491317956

امیری حدیث

Ch4,ch5

Sec4.7 , sec5.4 – sec5.5

 

3

8591319132

پاپی رضوان

Ch4.

Sec5.1 – sec5.3

 

4

8591319113

ساکی نسیم

Ch6.

Sec6.1 – sec6.2.1

 

5

860757407

محمدی­پور علیرضا

Ch6.

Sec6.2.2 – 6.6

 

6

8591319217

موسوی مهدی

Ch7.

Sec7.1 – sec7.4

 

7

8591319165

یاوریان لیلا

Ch8.

Sec8.1 – sec8.8

 


 

 

خانم زلقی

1

8491318394

ایزدیار محمد

Ch8 , ch9

Sec8.9  -sec8.13 , sec9.1 - sec9.2

 

2

860757453

بهاروندی بهمن

Ch9.

Sec9.3 - sec9.7.1

 

3

8591319164

بهاروندی مریم

Ch9 , ch10

Sec9.7.2 - sec9.8 , sec10 - sec10.3

 

4

8491316857

بیدلی محمد رحیم

Ch10.

Sec10.4 – sec10.7.1.9

 

5

8591319175

بیرانوند آزیتا

Ch10 , ch11

Sec10.7.1.10 – sec10.7.2.6 , sec11.1 – sec11.2

 

6

860757473

بیرانوند اکرم

Ch11

Sec11.3 – sec11.4

 

 


 

 

آقای زند

1

8591319308

حبیبی الهام

Ch11 , ch12

Sec11.5 – sec11.8 , sec12.1 – sec12.1.2

 

2

860757402

حسنوند الهام

Ch12

Sec12.1.3 – sec12.3

 

3

860757397

خرمی­صدر سارا

Ch12 , ch13

Sec12.4 – sec12.5 , sec13.1 – sec13.1.1

 

4

860757385

دریکوندی حامد

Ch13

Sec13.1.2 – sec13.4.1

 

5

8591318562

دلفان­پور نسیم

Ch13

Sec13.4.2 – sec13.5

 

6

8591318514

رشیدی میثم

Ch14

Sec14.1 – sec14.4

 

7

8591318588

سلیمانی محسن

Ch15

Sec15.1 – sec15.3.2

 

 


 

 

آقای حیدری

1

860757415

امیری محتشم علی

Ch15

Sec15.3.3 – sec15.6

 

2

860757399

عاروان زهرا

Ch16

Sec16.1 – sec16.5

 

3

860757363

علی­پور سمانه

Ch17

Sec17.1 – sec17.8

 

4

8591319077

علی­پور مصطفی

Ch17 , ch18

Sec17.9 – sec17.16 , sec18.1 – sec18.1.6

 

5

8491317228

علی­زاده مصطفی

Ch18

Sec18.1.7 – sec18.3

 

6

8591318587

سالاروند عباس

Glossary

از کلمه method  تا کلمه XLS/XLST

 

 


 

 

آقای شهیدی

1

860757410

جانبزرگی مسعود

Ch18 , ch19

Sec18.4 – sec18.6 , sec19.1 – sec19.5

 

2

8591319248

فلاح مسعود

Ch19

Sec19.6 – sec19.9

 

3

8491317338

قائدرحمتی مسلم

Ch20

Sec20.1 – sec20.6

 

4

8591318584

گرمه­ای زکیه

Ch20

Sec20.7 – sec20.9

 

5

8591318526

گلپایگانی بهزاد

Ch21

Sec21.1 – sec21.2

 

6

860757452

لیریایی الهام

Ch21 , ch22

Sec21.3 – sec21.6 , sec22.1 – sec22.4.1

 

7

8470116076

یاراحمدی بهروز

Glossary

از کلمه abstract   تا  کلمه message digest

 

 


 

 

آقای موسوی

1

 

هدایت­پور زهرا

Ch22

Sec22.4.2 – sec22.10.1

 

2

 

نادری سمیرا

Ch22 , ch23

Sec22.10.2 – sec22.13 , sec23.1 – sec23.2.4

 

3

 

وفایی­پور یونس

Ch23

Sec23.2.5 – sec23.6

 

4

 

یاراحمدی سعید

Ch24

Sec24.1 – sec24.4

 

5

 

یاراحمدی سمانه

Ch24

Sec24.5 – sec24.9

 

6

 

هنرمند اشرف

Ch24 , appendix A

Sec24.9 – sec24.11 , appendix A

 

 


 

 

توضیحاتی در مورد جداول ارایه شده:

1

860757437

شاهوردی حسین

Ch1.

Sec1.1 – sec1.4

 

مثال 1 – یعنی اینکه آقای شاهوردی موظف است فصل اول را از ابتدا تا انتهای سکشن 1.4 ترجمه نماید.

 

1

860757410

جانبزرگی مسعود

Ch18 , ch19

Sec18.4 – sec18.6 , sec19.1 – sec19.5

 

مثال 2 – یعنی اینکه آقای جانبزرگی موظف است فصل 18 را از ابتدای سکشن 18.4 تا انتهای سکشن 18.6 (انتهای فصل ) و فصل 19 را از ابتدای فصل تا انتهای سکشن 19.5ترجمه نماید.

 

1

8591319308

حبیبی الهام

Ch11 , ch12

Sec11.5 – sec11.8 , sec12.1 – sec12.1.2

 

مثال 3 – یعنی اینکه خانم حبیبی موظف است فصل 11 را از ابتدای سکشن 11.5 تا انتهای سکشن 11.8 (انتهای فصل ) و فصل 12 را از ابتدای فصل تا انتهای زیرسکشن 12.1.2ترجمه نماید.

 

1

8591319175

بیرانوند آزیتا

Ch10 , ch11

Sec10.7.1.10 – sec10.7.2.6 , sec11.1 – sec11.2

 

مثال 4 – یعنی اینکه خانم بیرانوند موظف است فصل 10 را از ابتدای زیرسکشن 10.7.1.10تا انتهای زیرسکشن 10.7.2.6 (انتهای فصل ) و فصل 11 را از ابتدای فصل تا انتهای سکشن 11.2ترجمه نماید.

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۸ساعت 18:35  توسط گروه كامپيوتر